Alle Interreg-projekter skal gennemgå en midtvejsevaluering. Myndighederne skal bruge en ekstern vurdering og modtage uafhængige rapporter om projektforløbet. Evaluatorerne ser på forskellige kategorier såsom kommunikation og styring i projektet, opnåelse af mål og fordelene for regionen.
Det er ikke let at opretholde fortsættelsen i projekter, da idéudvikling sker omkring et år før du rent faktisk får tildelt et projekt. I mellemtiden ændrer mange ting sig og ofte er den partner, som du gerne ville samarbejde med, ikke længere i stand eller villig til at bidrage. Det tvinger dig til at finde en ny samarbejdspartner, som også skal passe ind i projektet. I vores tilfælde faldt en lokal industripartner fra, men vi var heldige at finde en anden SMV-partner inden for kort tid i Sønderborg. Andre vanskeligheder vedrører at finde mennesker til ansættelse i en begrænset periode på normalt 1-2 år, i en by der ikke er verdenskendt. Når alt er på plads starter man sin forskning, og forskning har sine egne regler – resultaterne kan gå i en helt anden retning, og du bliver nødt til at være fleksibel og holde øje med dine chancer, for at opnå dine mål. Dette kan involvere andre partnere eller nye teknologier og ideer. Nogle gange ender du med et uventet resultat, der kan bidrage med en ny disruptiv præstation. Vi ved endnu ikke, hvad vi ender med.
Pludselig ramte Covid-19 virussen os alle med en lockdown i foråret og en delvis lockdown senere. En projektperiode på tre år, som i starten virkede lang, blev pludselig til en kort periode med begrænsede muligheder for at arbejde i laboratoriet og kun med mulighed for digital interaktion.
At holde kontakten med vores partnere i projektet på et digitalt grundlag er meget anderledes i forhold til fysiske møder. Diskussioner er fortsat udfordrende. Kun i små grupper er en diskussion muligt, og derfor blev vores partnere konfronteret med flere møder (online) end førhen.

Årets evalueringer har været hård, hvor den eneste fordel var at folk var lettere at nå, da ingen kunne rejse.
I perioden hvor møder af mindre størrelse blev tilladt, mødtes vi fysisk med seks modige mennesker fra CheckNano og to evaluatorer fra Kienbaum i Flensborg, hvor alle holdt afstand, som også kan ses på billedet. Otte deltagere bakkede op online og gjorde det til en venlig og positiv oplevelse.
Evalueringer giver muligheden for at få et kritisk indblik på projektarbejdet. Partnerne bliver interviewet og reflekterer over samarbejde og præstationer.
CheckNano opfylder alle forventninger, hvilket resulterede i 12 point i et interval på 10 – 14 point. Vi er glade for, at vi kan fortsætte og er sikret den fortsatte understøttelse af myndighederne.
Udover dette, så har vi netop modtaget forlængelse af projektet, hvilket var nødvendigt på grund af de førnævnte udfordringer. Med positive forhåbninger, går vi ind i vores sidste projektår i 2021 og ser frem til de kommende resultater.