Fig. 1 Identifikation af enkelte partikler.

Fig.2 Når partiklerne er blevet identificeret, kan algoritmen følge deres bevægelse.

CCM ELECTRONIC ENGINEERING udvikler en metode til at skelne nanopartikler fra billeder i darkfield-mikroskopi. Målet er at detektere partiklenes hastighed og bestemme deres størrelse i henhold til den Browniske bevægelsesmodel. Ricky Jacobsen beskriver proceduren for os.
Partikler er forfiltreret og flyder for eksempel i en mikrofluid chip til et mikroskop, der tager mørkefeltbilleder. Billederne viser tydeligt partikler, men det er ikke muligt at bestemme størrelsen direkte.

På CCM udvikler Ricky en algoritme til at spore bevægelsen af ​​enkeltpartikler. Det første trin reducerer baggrunden i billederne elektronisk for at kunne følge enkeltpartikler. Det andet trin sporer partiklerne i betragtning af nærhed og lighed mellem partikler i to billeder (fig. 1 og fig. 2).
Denne partikelsporing er særlig udfordrende, fordi partiklerne er meget ens, og mønstergenkendelse virker ikke. Ricky har brug for at bestemme egnede parametre til valg af de rigtige partikler. Når sporingen har et hit, kan algoritmen bestemme partikelhastigheden. Ved hjælp af Brownian Motion-teori kan man efterfølgende bestemme partikelstørrelsen.
For at opnå den krævede detektionsnøjagtighed skal algoritmen behandle mange billeder og det vil øge den nødvendige mængde lagrede og håndterede data.